Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

  • Artikel 1: Identiteit van de ondernemer
  • Artikel 2: Algemene informatie & toepassing
  • Artikel 3: Account & registratie
  • Artikel 4: Bestellen & afrekenen
  • Artikel 5: Aankopen & garantie
  • Artikel 6: Verzending & Retour
  • Artikel 7: Nieuws & Nieuwsbrief

Artikel 1 : Identiteit van de ondernemer

Artikel 2: Algemene informatie & toepassing

2.1 Alle voorwaarden hebben alleen betrekking tot de Volume Drukkerij, de website www.volumedrukkerij.nl, en de hiervoor gebruikte kanalen voor contacteren, waaronder email.

2.2 Mocht het zijn dat één of meerdere regels van de algemene voorwaarden niet of niet meer van toepassing zijn blijven alle andere voorwaarden van kracht.

2.3 Indien er tegenstrijdige regels voorkomen in de algemene voorwaarden zullen wij proberen in het voordeel van de klant een beslissing te maken.

2.4 Bij het bezoeken van onze website worden er automatisch bepaalde gegevens opgehaald van de bezoeker, dit evenals bij de door ons toegestuurde email en nieuwsbrief. Lees meer over gegevens en cookies in de privacy policy.

Artikel 3: Account & registratie

3.1 wanneer er een account registreerd wordt op onze website gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met onze algemene voorwaarden.

3.2 Wij hebben het recht om bezoekers en gebruikers te weren van onze website, dit zonder opgaaf van reden.

3.3 Mocht het voorkomen dat er strafbare feiten tegen de volumedrukkerij, de website hiervan of hierbij horende afdelingen zal er aangifte worden gedaan bij justitie. Eventueel achterhaalde contactgegevens zullen wij hierbij ook overhandigen.

3.4 Bij het aanmaken van een account op de website ontvangen wij persoonlijke gegevens, deze zullen wij altijd met respect behandelen en nooit zonder toestemming van de drager aan derden toespelen. Voor meer informatie over het registreren en gebruiken van persoonlijke gegevens verzoeken wij de privacy policy te raadplegen.

Artikel 4: Bestellen & afrekenen

4.1 Bij het maken van een bestelling gaan wij als beide partijen akkoord met een prijsopgaaf en eventuele levertijden.

4.2 Het recht hebben wij tot het annuleren van een bestelling, dit zonder opgaaf van reden, wij zijn nooit aansprakelijk voor eventuele gemaakte onkosten.

Artikel 5: Aankopen & garantie

5.1 Indien er na een akkoord op een productie nog wijzigingen in het ontwerp dienen te worden aangebracht zijn wij niet aansprakelijk voor de eventuele kosten hiervan. Het kan zijn dat een productieprocedure niet gestaakt kan worden.

5.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele misdrukken welk voortvloeien uit een ontwerp, garantie is dat het product wordt gemaakt zoals deze bij ons digitaal is aangeleverd. Wij hebben het recht de garantie te laten vervallen indien er sprake is van opzet of onvoorzichtig gebruik van de aankoop.

5.3 Wij kunnen de prijs van een product op elk moment aanpassen, nooit zal dit gebeuren tijdens het maken van een bestelling. Indien een prijs is veranderd geeft dit niet het recht een gedeelte van het aankoopbedrag retour te krijgen of moet bijbetalen.

5.4 Een door ons geleverde factuur dient binnen 30 dagen na factuurdatum bij ons te zijn bijgeschreven, dit tenzij anders vermeld. Indien dit niet gebeurd is hebben wij het recht extra kosten in rekening te brengen voor de administratie en het toesturen van en herrinnering.

5.5 Indien bepaalde elementen van een productie niet zijn besproken gaan wij van het meest logische uit, hiervoor kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 6: Verzending & Retour

6.1 Wij proberen uw bestelling altijd zo spoedig mogelijk te leveren, echter kan het voorkomen dat wij, of onze transporteurs te maken krijgen met onvoorziene omstandigheden. Een door ons opgegeven leverdatum is hierdoor niet als een fatale leverdatum aan te merken, dit tenzij anders vermeld.

6.2 Het recht op retour is niet van toepassing op specifiek geproduceerde goederen, bijvoorbeeld met een bedrijfslogo, of tekst. Deze goederen hebben zonder een naamhouder geen enkele waarden en vallen dus ook niet onder het retoerrecht.

Artikel 7: Nieuws & Nieuwsbrief

7.1 Wanneer er is ingeschreven op de nieuwsbrief wordt er automatisch akkoord gegaan met het feit dat wij berichten toesturen, via de mail, of telefoon.